Opublikowane na PDK - Piski Dom Kultury (https://pdk.pisz.pl/)
20/11/2015, 12:34

XII Festiwal Pisz i Śpiewaj Poezję 2015

W dniach 20 – 21 listopada br. odbył się już XII Festiwal "Pisz i Śpiewaj Poezję".
Tegoroczny festiwal rozpoczął się od spotkań autorskich w szkołach średnich w Piszu, które poprowadziły Panie: Krystyna Bandera, Tatiana Konończuk i Krystyna Rosa, z grupy literackiej działającej przy Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu. Tego samego dnia w Piskim Domu Kultury odbył się Otwarty Turniej Jednego Wiersza pod patronatem Burmistrza Pisza. W tym roku swoje niepublikowane wiersze zaprezentowało 13 uczestników. Turniej poprowadził Wojciech Kass, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, a wiersze oceniało jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kudyba. Jury wyłoniło pięcioro laureatów. Srebrną Monetę K.I. Gałczyńskiego przyznano Joannie Pisarskiej z Białegostoku, wyróżnienia otrzymały Krystyna Bandera, Anna Baśnik i Joanna Chachuła, a nagrodę publiczności – Robert Mentel. Nagrody wręczyli zwycięzcom turnieju Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski oraz Przewodniczący Jury – Krzysztof Kuczkowski. Piątkowy wieczór uświetnił występ Stanisława Soyki, polskiego wokalisty jazzowego. Drugiego dnia festiwalu (21 listopada br., sobota) znani poeci, czyli dr Przemysław Dakowicz, Krzysztof Kuczkowski oraz prof. Wojciech Kudyba przeprowadzili warsztaty poetyckie, które odbyły się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Natomiast w Piskim Domu Kultury odbyły się w tym czasie warsztaty słowno-muzyczne, które poprowadził Wojciech Straszyński. Po zajęciach przyszedł czas na główne wydarzenia. Pierwzy, na scenie Piskiego Domu Kultury, zaprezentował się zespół młodych artystów "Sukces", który przedstawił musical pt. “Kochanie bez granic”. Musical został bardzo pozytywnie odebrany przez zgromadzoną publiczność. Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia festiwalu było spotkanie poetyckie "Po pierwsze, po drugie i po trzecie, czyli ile ważnych dla nas sensów możemy wyczytać z jednego wiersza", w którym dr Przemysław Dakowicz, Krzysztof Kuczkowski, prof. Wojciech Kudyba oraz Wojciech Kass opowiadali publiczności o sensie i przekazywanej treści w wierszach wielkich polskich poetów. Oprawę muzyczną do poetyckiego spotkania przygotował Sławomir Sikora. Wieczór zwieńczył recital Wojciecha Straszyńskiego i Grzegorza Bogdana w Kawiarence Artystycznej PDK. Jak co roku, piskiemu festiwalowi towarzyszyły nieformalne spotkania i dyskusje miłośników poezji.
Adres źródła: https://pdk.pisz.pl/aktualnosci/xii-festiwal-pisz-i-spiewaj-poezje-2015