Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020


Wnioskodawca: Piski Dom Kultury

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Wartość ogółem: 25320194.30

Wydatki kwalifikowalne: 8929481.02

Wnioskowane dofinansowanie: 7590058.87

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

CEL NADRZĘDNY PROJEKTU

Rozwój i wzbogacenie oferty kulturalnej oraz turystycznej Pisza, zwiększające jego oddziaływanie w regionie.

CEL BEZPOŚREDNI PROJEKTU

Modernizacja zwiększenie funkcjonalności Piskiego Domu Kultury umożliwiająca rozwój oferty kulturalnej, w tym oferty budującej tożsamość regionalną

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Pisza i turystów

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W ramach projektu projektuje się przebudowę i rozbudowę Piskiego Domu Kultury. Istniejące prawe niższe skrzydło budynku przewiduje się do rozbiórki. Przewidziano rozbiórkę istniejącego, zdewastowanego stropodachu i wykonanie nowego stropu, następnie więźby dachowej i dachu. W związku z zaprojektowaniem jednakowego poziomu posadzki parteru istniejące piwnice przewiduje się do zasypania. W planowanej rozbudowie przewiduje się stworzenie nowej Sali widowiskowej (kinowej, wielofunkcyjnej) z zapleczem. W związku z tym, że klatki schodowe nie spełniają normatywów w budynku istniejącym zaprojektowano dwie nowe klatki schodowe a w części nowoprojektowanej jedną. Istniejące klatki schodowe przewidziane są do rozbiórki Przewidziano też dwie windy osobowe oraz jedną trójprzystankową windę towarowo-osobową. Przeprojektowano zespoły sanitarne i układ pomieszczeń w celu zwiększenia funkcjonalności budynku Na wydatki stałe składają się w szczególności dostawa i montaż: -fotele widowni -ścianki mobilne -windy osob. -sprzętu komputerowego do pracowni -Oprogramowanie do studia nagrań oraz oprogramowanie graficzne i biurowe do pracowni -Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych -projektor, do Sali małych form i do sali spotkań -Gabloty wystawiennicze – duże -meble kuchenne, wyposażenie kuchenne, ( kuchenka, mikrofalówka) do pracowni -Sala wielofunkcyjna – krzesła -Stoliki małe okrągłe -Garderoby - lustra, blaty, szafa, wieszak na ubrania, stół, krzesła -Pomieszczenia pomocnicze – szafy i szafki - Szatnia – specjalna duża, przesuwna szafa z wieszakami i numerkami -Sala muzyczna, wygłuszenie pomieszczenia, ściana z szybą -Biurka do pracowni - Wieszaki -Szafy do pracowni -Szafki do pracowni -Sale rekreacyjne – taneczne – lustra, materace, przyrządy do ćwiczeń, drążki -Stoły duże konferencyjne na min. 20 miejsc -Stół duży z krzesłami na 8,10 miejsc -Szafa na dokumenty- pancerna zamykana -Sztalugi -szafki na mat. plastyczne -wieszaki i inne wyposażenie wskazane w studium -Sala widowiskowa – kotary -Szatnie – przebieralnie przy salach tanecznych -Szafy do przechowywania kostiumów i rekwizytów -Meble do pomieszczeń tech. i pracowni. 

Logo Fundusze Europejskie Polska CyfrowaLogo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i SportuLogo Rzeczpospolita PolskaLogo Narodowe Centrum KulturyLogo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tutaj realizowany jest projekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Cetrum Kultury.
Kontakt
Dane kontaktowe
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
87 423 26 75
pdkpisz@op.pl
Dyrektor
p.o. Dyrektora Piskiego Domu Kultury
Natalia Kucisz tel. w. 231
Specjalista ds. administracyjnych
Izabela Malinowska
Katarzyna Podbielska
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
Łukasz Bąkowski

Oferty koncertowe promocja.pdk@op.pl

Specjalista ds. pracowniczych i PUTW
Monika Chmielewska
Specjalista ds. promocji multimediów
Tomasz Walada

Go to top