piska orkiestra

HISTORIA POWSTANIA PISKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

W listopadzie 50 – lat temu do Pisza przybył Maksymilian Watkowski, który wcześniej pełnił funkcję organisty w Mroczy k/Nakła, wraz z innymi muzykami zamieszkującymi Pisz m.in. Stanisławem Kulągowskim, Zygmuntem Malinowskim, Franciszkiem Sonak oraz Piotrem Pietruszkiewiczem założył Piską Orkiestrą Dętą. Na polecenie Komitetu Powiatowego PZPR w Piszu siedzibą Orkiestry Dętej stał się Klub Fabryczny przy Piskich Zakładach przemysłu Sklejek. Muzycy przychodzili na próby z włąsnymi instrumentami, ponieważ zakładowe nie nadawały się do użytku. Pierwszym zadaniem orkiestry było przygotowanie programu na defiladę 1- majową. Było to początkowo zadanie prawie nie możliwe do wykonania ponieważ brakowało obsady instrumentów w każdej sekcji. Aby rozwiązać ten problem władze powiatowe zwróciły się o pomoc do stacjonujących na terenie powiatu piskiego jednostek wojskowych w Orzyszu i Bemowie Piskim. W skład orkiestry weszli muzycy, którzy stali się jej trzonem, a byli to: Henryk Nikiel, Czesław Opała, Sylwester Romanowski, Kazimierz Pasławski, Zenon Czaplicki, Ryszard Walczak, Ferynand Kulerski, a po roku dołączyli Zenon Ociepa i Stanisław Słupski. Orkiestra korzystała również z muzyków z Białej Piskiej i Rucianego Nidy. Po wielu trudach udało siępomyślnie zrealizować postawione przed Orkiestrą zadanie i zagrać na pierwszo-majowej defiladzie. 2 stycznia 1963 dyrekcja Piskich Zakładów Przemysłu Sklejek zaangażowała Józefa Wrzesińskiego na Kapelmistrza zakładowej Orkiestry i jednocześnie pracownika kulturalno-oświatowego.  Był to wspaniały dyrygent i kompozytor. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu Dyrekcja Zakładów zakupiła dla Orkiestry nowe mundury oraz brakujące instrumenty. Pan Józef dbał również o powiększenie repertuatu Orkiestry. Skomponował m.in. Marsz Piskiej Sklejki, Walc Jubileuszowy Piskiej Sklejki, Marsz Drzewiarz, a za kompozycję Powiew Puszczy na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Iławie w 1972 roku otrzymał główną nagrodę w konkursie kompozytorskim. Mając doświadczonych muzyków, odpowiednie instrumenty i repertuar Piska Orkiestra zaczęła odnosić sukcesy uczestnicząc w festiwalach i przeglądach Orkiestr Dętych w Działdowie, Iławie, Lidzbarku Welskim i Olsztynie. Orkiestra obsługiwała wszystkie ważne uroczystości na terenie powiatu piskiego. W muszli koncertowej teatru leśnego odbywały się koncerty dla piskiej publiczności. W 1970 roku Piska Sklejka zrezygnowała z administrowania Orkiestrą Dętą i całość sprzętu przekazała do Powiatowego Domu Kultury w Piszu. Do orkiestry dołączyło kilku nowych bardzo dobrych muzyków m.in. Bogdan Załuska, Wiesław Nikiel Mirosław Nikiel, Krzysztof Ociepa, Marian Sadowski. Na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Iławie w 1972 r. w bardzo trudnej rywalizacji z olsztyńskimi orkeistrami orkiestra zdobyła główną nagrodę, a dyrygent został laureatem konkursu kompozytorskiego. W 1990 roku z inicjatywy Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Piszu ppłk Ryszarda Jarczyńskiego oraz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Piszu utworzono Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP na bazie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu.
Niestety w 1998 r. zawiesiła swoją działalność. Od marca 2005 obowiązki Kapelmistrza Piskiej Orkiestry Dętej powierzono Wiesławowi Niklowi członkowi dawnej Orkiestry Dętej prowadzonej przez Pana Wojciecha Nalewajka, kierownikami sekcji poszczególnych instrumentów zostali panowie Wojciech Nalewajek i Waldemar Kot. Od lutego 2006 roku Orkiestra zaczeła koncertować obsługując muzycznie większość świąt państwowych i uroczystości na terenie gminy i powiatu piskiego. Z dniem 7 września 2009 r. zgodnie z paragrafem 5 punktu 1 statutu Piskiego Domu Kultury Dyrektor Piskiego Domu Kultury Marek Piotrowski powołał do działalności w struktury Piskiego Domu Kultury Piską Orkiestrę Dętą. Dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy udało się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowych instrumentów dętych. Od marca bieżącego roku przygotowaniem orkiestry do koncertów estradowych zajął się Pan Wojeciech Nalewajek.
Owocem wieloletniej pracy jest obecna 25 osobowa Piska Orkiestra Dęta. Jej powstanie byłoby nie możliwe bez pomocy i zaangażowania wielu osób i instytucji począwszy od Burmistrza Miasta i Władz Samorządowych poprzez wsparcie ze strony Dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Piszu, a skończywszy na ciężkiej mozolnej pracy wszystkich członków orkiestry.

Logo Fundusze Europejskie Polska CyfrowaLogo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i SportuLogo Rzeczpospolita PolskaLogo Narodowe Centrum KulturyLogo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tutaj realizowany jest projekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Cetrum Kultury.
Kontakt
Dane kontaktowe
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
87 423 26 75
pdkpisz@op.pl
Dyrektor
p.o. Dyrektora Piskiego Domu Kultury
Natalia Kucisz tel. w. 231
Specjalista ds. administracyjnych
Izabela Malinowska
Katarzyna Podbielska
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
Łukasz Bąkowski

Oferty koncertowe promocja.pdk@op.pl

Specjalista ds. pracowniczych i PUTW
Monika Chmielewska
Specjalista ds. promocji multimediów
Tomasz Walada

Go to top